Zoeken ENG

Over de spreiding van hedendaagse dans in Vlaanderen en Brussel

KUNST IN DE NEVELSTAD

Volgens de culturele evenementendatabank UiT in Vlaanderen vonden in 2014 20.037 podiumvoorstellingen plaats, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Wie organiseerde dit ruime aanbod? Welk aandeel namen gesubsidieerde organisaties voor hun rekening en welk aandeel vulden privéspelers in? Hoe vaak waren de sociaal-culturele verenigingen en amateurgezelschappen initiatiefnemer en hoe present zijn de cultuur- en gemeenschapscentra in deze cijfers? Hoe zit het met de geografische spreiding van podiumvoorstellingen in Vlaanderen? Zijn de podiumkunsten vooral een stedelijke kwestie of vinden we ook een ruim aanbod buiten de steden? Zijn de types organisatoren en de geografische spreiding gelijkaardig voor genres als theater, dans, comedy en circus, of kennen ze opmerkelijke verschillen?  

Via deze link duik je in de resultaten over de spreiding van de podiumkunsten – inclusief dans – en vind je het antwoord op de bovenstaande vragen.

Over het dossier 'Kunst in de nevelstad'

Hoe krijgt een kunstenaar zijn werk bij een publiek, ook buiten de grote steden? De vraag stond de laatste halve eeuw centraal bij cultuurbeleidmakers. Het resultaat is dat een kunstenaar vandaag over een fijnmazig netwerk van culturele infrastructuren beschikt om zijn werk te presenteren, een troef waarmee onze regio zich onderscheidt van vele andere landen. Muziek, beeldende kunsten en podiumkunsten zijn ‘nevelachtig’ verspreid, ook buiten de (groot)stedelijke centra.

Er zijn echter een aantal uitdagingen die het lokale aanbod nieuwe impulsen geven, zoals de decentralisering van het cultuurbeleid. Welke rol zal Vlaanderen in deze nieuwe context opnemen? En op welke manier reageren lokale overheden? Wat is de nieuwe betekenis van kunst in een lokale context?  

De resultaten over het aanbod muziek in Vlaanderen en Brussel vind je hier. Teksten over de spreiding van beeldende kunst vind je hier.